Guac Regular现代创意手写字体 for mac

Guac Regular现代创意手写字体 for mac

  • 2019-10-03
  • 英文软件
  • 3分
  • 13下载
此为PC软件,请到PC端下载

本次小编为您带来Guac Regular,这是一套现代创意手写字体 for mac,创意手写Mac字体是非常具有吸引力的字体,可以用于标题,签名,徽标,婚礼邀请,T恤,标牌,标签,海报,徽章等,喜欢的朋友快来看看吧!

创意手写字体介绍

Guac-Regular.otf

Guac-Regular.woff

Mac字体安装方法,Mac怎么安装新字体?Mac字体怎么安装?